Návštevný poriadok

Zakúpením vstupenky, alebo vstupom do areálu súhlasíte s návštevným poriadkom Gazdovského dvora "Náš Sen":

 1. Vstup na Gazdovský dvor je na vlastné riziko. Za deti zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Dohliadajte na Vaše deti, nedovoľte im preliezať a liezť po ohradách, naháňať a plašiť zvieratá. Zvieratá nie sú hračky.
 2. Neposielajte svoje deti do ohrád medzi zvieratá samé.
 3. Návštevníci môžu kŕmiť vybrané druhy zvierat (sú označené na ohradách). Balíček krmiva, ktorý obsahuje vhodné granule, môžete zakúpiť na mieste predaja vstupeniek za 1 euro.
 4. Pri vybraných ohradách vám radi ukážeme, ako zvieratám krmivo správne podávať. V žiadnom prípade nekŕmte zvieratá prineseným krmivom, mohli by ste im ublížiť. Ak ste nejaké krmivo priniesli, odovzdajte ho na určenom mieste. Za takto
 5. poskytnuté krmivo vám veľmi pekne ďakujeme.
 6. Návštevníci vstupom do areálu dávajú súhlas  s tým, že niektoré fotografie či videozáznamy s jeho osobou, vyhotovené počas jeho návštevy v areáli, môžu byť použité v propagačných materiáloch Gazdovského dvora, alebo v aktualitách o dvore, a to bez akéhokoľvek nároku návštevníka na náhradu či odmenu a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Ak by ste si túto skutočnosť nepriali, upozornite nás vopred. Budeme sa snažiť vás zo záberov vynechať. V žiadnom prípade, nebudú použité zábery, ktoré by mohli byť pre návštevníka dehonestujúce, urážlivé, alebo nevhodné.
 7. Okolité pozemky, sú majetkom našich milých susedov, rešpektujte ich súkromie. Je prísne zakázané fotografovať susedné rodinné domy a ich obyvateľov v ich súkromí z nášho Gazdovského dvora.
 8. Fajčenie je v celom areáli prísne zakázané.
 9. Odpadky hádžte iba do určených odpadkových nádob. Buďme správnym príkladom pre naše deti.
 10. Celý chov je riadne registrovaný a kontrolovaný Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
 11. Kvôli hygienickým a veterinárnym opatreniam nie je povolené vodiť so sebou na Gazdovský dvor psov, ani iné zvieratá.
 12. Rešpektujte prosím všetky tabule a usmernenia na Gazdovskom dvore.

Budeme veľmi radi, ak u nás strávite príjemné chvíle, avšak veľmi nám záleží aj na pohode našich zvierat. Preto nerešpektovanie pravidiel, návštevného poriadku a usmernení majiteľov dvora môže viesť k vykázaniu z areálu Gazdovského dvora bez nároku na náhradu výdavkov.