Darujte nám 2%

Milí priatelia,

náš Gazdovský dvor spolupracuje s občianskym združením ÚĽANSKÁ MOKRAĎ. 

Poukázaním Vašich 2% nám pomáhate s našimi činnosťami okolo chodu dvora, podporujete zvieratá na našej farme aj zvieratá, hlavne vtáctvo, v okolitej prírode.

Činnosť OZ ÚĽANSKÁ MOKRAĎ:

  • ochrana a starostlivosť kritériových a ohrozených druhov vtákov v chránenom vtáčom území Úľanská mokraď
  • budovanie vyhovujúcich plôch vhodných pre reprodukčné aktivity pre vodné vtáctvo
  • posilňovanie populácie ohrozených a kritických druhov vtákov viazaných svojim spôsobom života na vodné plochy a ich návrat do voľnej prírody v rámci reintrodukcie
  • vytvorenie zoo kútika za účelom environmentálnej a chovateľskej výchovy
  • podpora vzdelanosti v oblasti produkcie a následného spracovania farmárskych produktov s ohľadom na potreby zvierat a okolitú krajinu
  • vzdelávanie v oblasti nakladania s odpadmi a recyklácie odpadov
  • organizovanie tvorivých dielní

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC 

a/ Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2022 (kliknite pre stiahnutie)
b/ vyplňte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO Úľanská mokraď
c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad.

Tlačivá môžete poslať aj poštou. Tu nájdete adresu Vášho najbližšieho daňového úradu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost)
alebo môžete nechať tlačivo u nás na dvore, my ho za Vás na daňový úrad radi odošleme. 

2/ PRÁVNICKÁ OSOBA (alebo FO, ktorá si podáva DP sama)

Pri vypĺňaní DP budete potrebovať naše údaje:

názov: ÚĽANSKÁ MOKRAĎ
právna forma: občianske združenie
IČO: 50 200 381
Adresa: Záhradná 545/5, Pusté Úľany, 925 28
IBAN, číslo účtu: SK3983300000002601089214 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Z ÚPRIMNÉHO SRDCA VÁM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU ! ♥