“Navštívte náš kúsok raja”

Návštevný poriadok

Zakúpením vstupenky, alebo vstupom do areálu súhlasíte s návštevným poriadkom Gazdovského dvora:

 • Vstup na Gazdovský dvor je na vlastné riziko. Za deti zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Dohliadajte na Vaše deti, nedovoľte im preliezať a liezť po ohradách, naháňať a plašiť zvieratá. Zvieratá nie sú hračky.
 • Neposielajte svoje deti do ohrád medzi zvieratá samé. 
 • Návštevníci môžu kŕmiť vybrané druhy zvierat (sú označené na ohradách). Balíček krmiva, ktorý obsahuje vhodné granule, môžete zakúpiť na mieste predaja vstupeniek za 1 euro.
 • Pri vybraných ohradách vám radi ukážeme, ako zvieratám krmivo správne podávať. V žiadnom prípade nekŕmte zvieratá prineseným krmivom, mohli by ste im ublížiť. Ak ste nejaké krmivo priniesli, odovzdajte ho na určenom mieste. Za takto poskytnuté krmivo vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Návštevníci vstupom do areálu dávajú súhlas  s tým, že niektoré fotografie či videozáznamy s jeho osobou, vyhotovené počas jeho návštevy v areáli, môžu byť použité v propagačných materiáloch Gazdovského dvora, alebo v aktualitách o dvore, a to bez akéhokoľvek nároku návštevníka na náhradu či odmenu a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Ak by ste si túto skutočnosť nepriali, upozornite nás vopred. Budeme sa snažiť vás zo záberov vynechať. V žiadnom prípade, nebudú použité zábery, ktoré by mohli byť pre návštevníka dehonestujúce, urážlivé, alebo nevhodné.
 • Okolité pozemky, sú majetkom našich milých susedov, rešpektujte ich súkromie. Je prísne zakázané fotografovať susedné rodinné domy a ich obyvateľov v ich súkromí z nášho Gazdovského dvora.
 • Fajčenie je v celom areáli prísne zakázané. 
 • Odpadky hádžte iba do určených odpadkových nádob. Buďme správnym príkladom pre naše deti.
 • Celý chov je riadne registrovaný a kontrolovaný Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
 • Kvôli hygienickým a veterinárnym opatreniam nie je povolené vodiť so sebou na Gazdovský dvor psov, ani iné zvieratá.
 • Rešpektujte prosím všetky tabule a usmernenia na Gazdovskom dvore.

Budeme veľmi radi, ak u nás strávite príjemné chvíle, avšak veľmi nám záleží aj na pohode našich zvierat. Preto nerešpektovanie pravidiel, návštevného poriadku a usmernení majiteľov dvora môže viesť k vykázaniu z areálu Gazdovského dvora bez nároku na náhradu výdavkov.